Pradžia / Administracinė inf. / Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos

2018 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 31 d.

2017 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d. (pdf, 177KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d. (pdf 182KB)

Informacija apie paramos gavimą ir panaudojimą (pdf, 120 KB)

2016 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d. (pdf 354 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. rugsėjo 30 d. (pdf 193 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 d. (pdf 143 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. kovo 31 d. (pdf 186 KB)

Informacija apie paramos gavimą ir panaudojimą (pdf, 124 KB)

2015 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d. (pdf 354 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. rugsėjo 30 d. (pdf 169 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. birželio 30 d. (pdf 172 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. kovo 31 d. (pdf, 183 KB)

Informacija apie paramos gavimą ir panaudojimą (pdf, 118 KB)

2014 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. gruodžio 31 d. (pdf, 350 KB)

Finanasinių ataskaitų rinkinys 2014 m. rugsėjo 30 d. (pdf, 180 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. birželio 30 d. (pdf, 163 KB)

Informacija apie paramos gavimą ir panaudojimą (pdf, 120 KB)

2013 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m. gruodžio 31 d. (pdf, 325 KB)

Informacija apie 2% paramos gavimą ir panaudojimą (pdf, 117 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m. rugsėjo 30 d. (pdf, 398 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m. birželio 30 d. (pdf, 309 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m. kovo 31 d. (pdf, 899 KB)

2012 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. gruodžio 31 d. (pdf, 1 MB)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. rugsėjo 30 d. (pdf, 208 KB)

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. birželio 30 d. (pdf, 115 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. birželio 30 d.  (pdf, 105 KB)

Finansavimo sumos pagal Ššaltinį, tikslinę paskirti ir ju pokyčiai per 2012 m. I-ą pusmetį (pdf, 99 KB)

2012 m. birželio 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (pdf, 167 KB) 

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. kovo 31 d. (pdf, 160 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. kovo 31 d.  (pdf, 150 KB)

2012 m. kovo 31 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (pdf, 209 KB) 

Informacija apie 2% paramos gavimą ir panaudojimą (pdf, 119 KB)

 

2011 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys (rar, 2,15 MB)

Informacija apie 2% paramos gavimą ir panaudojimą (pdf, 116 KB)

Paramos gautos pagal lr labdaros ir paramos įstatymą panaudojimas per 2011 metus (pdf, 113KB)