Pradžia / Veikla / Projektai

Projektai

2017 m.

PROJEKTAS „Europos pėdsakai Palangoje“

Projekto tikslas – skatinti Palangos miesto gyventojus ir svečius domėtis Europos Sąjunga, aktyviai švęsti Europos dieną, prisimenant Europos, Lietuvos ir Palangos miesto raidą, vertybes ir kultūrą.

Projekto trukmė: 2017 m. gegužės 6 d.

Projektą remia: Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, Palangos miesto savivaldybė. Projekto lėšos 1200 Eur.

Projekto partneriai:  Palangos kultūros ir jaunimo centras, Palangos orkestras, Palangos pakrančių apsaugos rinktinė, Palangos Vl. Jurgučio pagrindinė mokykla, Baltijos pagrindinė mokykla, Senoji Gimnazija, Šventosios pagrindinė mokykla, Palangos lopšeliai-darželiai: Nykštukas, Gintaras, Pasaka, Žilvinas. Palangos botanikos parkas, Palangos viešbučių ir restoranų asociacija.

Trumpas pristatymas: Europos diena – kasmetinė tarptautinė šventė, simbolizuojanti Europos taiką ir vienybę. 2017 metų gegužės 6 d. Palangoje buvo organizuojama Europos diena. Palangos miesto gyventojai ir svečiai domėjosi Europos Sąjunga, aktyviai šventė Europos dieną, prisiminė Europos, Lietuvos ir Palangos miesto raidą, vertybes ir kultūrą. Europos dieną Palanga sukvietė daug žmonių, kurie iškylavo parke,  klausiesi koncerto, dalyvavo orientacinėse varžybose ir kituose renginiuose, per kuriuos buvo skleidžiama informacija apie Europos Sąjungą, Šengeno erdvės privalumus, „Erasmus“ programos galimybes, Europos istorinę įtaką Lietuvai ir Palangai. Visi renginiai buvo nemokami. Šventė prasidėjo Jūratės ir Kastyčio skvere, iš kurios šventės dalyviai drauge su Palangos miesto orkestru buvo kviečiami žygiuoti į europietišką iškylą Birutės parke.

PROJEKTAS  „Sonetai Europai 2016“

Projekto tikslas – skatinti Palangos miesto gyventojus ir svečius domėtis Europos sąjunga, aktyviai švęsti Europos dieną, prisimenant Europos raidą, vertybes, kultūrą ir muziką.

Projekto trukmė: 2016 m. gegužės 7 d.

Projektą remia: Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, Palangos miesto savivaldybė. Projekto lėšos 1000 Eur.

Projekto partneriai: Palangos kultūros ir jaunimo centras, Palangos orkestras, Palangos pakrančių apsaugos rinktinė, Palangos Gintaro muziejus, Antano Mončio namai-muziejus, Dr. Jono Šliūpo memorialinis muziejus, Palangos Vl. Jurgučio pagrindinė mokykla, Baltijos pagrindinė mokykla, Senoji gimnazija, Pradinė mokykla, Šventosios pagrindinė mokykla.

Trumpas pristatymas: Europos diena – kasmetinė tarptautinė šventė, simbolizuojanti Europos taiką ir vienybę. 2016 metų gegužės 7 d. Palangoje buvo organizuojama Europos diena. Palangos miesto gyventojai ir svečiai domėjosi Europos Sąjunga, aktyviai šventė Europos dieną, prisiminė Europos raidą, vertybes ir kultūrą. Europos dieną Palanga kvietė  švęsti šimtus žmonių, kurie klausėsi koncerto, dalyvavo ekskursijose, žaidimuose ir kituose renginiuose, per kuriuos buvo skleidžiama informacija apie Europos Sąjungą. Visi  renginiai buvo nemokami.

2016 m.

PROJEKTAS „ Informacinis raštingumas – senjorų kelias į pilnavertį rytojų“

Projekto tikslas – suteikti senjorams reikiamų kompetencijų suvokti medijų vaidmenį ir funkcijas demokratinėje visuomenėje, suprasti sąlygas, kuriomis medijos gali atlikti savo funkcijas; kritiškai vertinti medijų turinį; turėti įgūdžių turiniui sukurti.

Projekto trukmė: 2016 m. spalio mėn. -  2016 m. gruodžio mėn.

Projektą remia:  Lietuvos Kultūros taryba, Palangos miesto savivaldybė. Projekto lėšos 1000 Eur.

Projekto partneriai: Palangos švietimo pagalbos tarnyba.

Trumpas projekto pristatymas: Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje senjorams sudaryta galimybė teoriškai ir praktiškai susipažinti ir išmokti naudotis naujausiomis technologijomis, buvo ugdomi jų gebėjimai saugiai naudotis naujomis skaitmeninėmis technologijomis. Senjorai išklausė mokymus–paskaitas apie informacinį raštingumą. Senjorai dalyvavo septyniuose mokymuose–paskaitose, siekė atpažinti kas gerai ir kas blogai pateikiama internetiniame medijų pasaulyje.


2015 m.

 PROJEKTAS „Palangos istorija jungia kartas“

Projekto tikslas – Suburti Palangos senjorus ir jaunimą bendrai miesto istorijos fiksavimo ir sklaidos išmaniaisiais įrenginiais veiklai.

Trukmė – nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki 2016 m. liepos 31 d.

Projektą remia – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, administruojanti Bilo ir Melindos Geistų fondą ir vykdanti projektą „Bibliotekos pažangai2“. Projekto biudžetas - 26934,00 Eur. Gautas dalinis finansavimas 21856,00 Eur.

Projekto partneris – Palangos kurorto muziejus.

Trumpas projekto pristatymas – Projekto metu paruošta 10 lektorių-bibliotekininkų, kurie mokė senjorus naudotis išmaniais įrenginiais. Bibliotekininkai parengė mokymų medžiagą. Mokymuose naudotis išmaniais įrenginiais dalyvavo 100 senjorų. Projekto veikla sumažino senjorų skaitmeninę atskirtį. Įrengta jauki erdvė, iš esmes pakeitusi bibliotekos įvaizdį, Įsigytas interaktyvus ekranas, planšetiniai kompiuteriai, baldai, istorinių Palangos nuotraukų reprodukcijos. 2016 m. balandžio 1 d. vyko interaktyvi edukacinė viktorina „Palangos istorija jungia kartas“ ir balandžio 5 d. kraštotyrinis orientacinis žaidimas mieste „Palanga. Pažink išmaniai“. Šiose veiklose dalyvavo po  70 dalyvių, iš jų suformuota10 mišrių senjorų ir jaunimo komandų, jauniausiajai dalyvei 12 metų, o vyriausiam senjorui – 86. Edukacinę viktoriną Kahoot  programa parengė bibliotekos darbuotoja Lina Šilgalytė, orientacinį žaidimą Action Bound programa – savanoris Žygimantas Mitkus. Interaktyvi edukacinė viktorina „Palangos istorija jungia kartas“ ir kraštotyrinis orientacinis žaidimas mieste „Palanga. Pažink išmaniai“ buvo tradicinės miesto šventės „Palangos dienos“ dalis. Projekto rezultatai nustatyti atlikus poveikio vertinimą. Veiklos viešintos spaudoje, bibliotekos svetainėje ir socialinuose tinkluose, Balticum televizijos ir Lietuvos radijo reportažuose.