Pradžia / Paslaugos / Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistema) skaitytojo pažymėjimas

 1,45 Eur/5 Lt

LIBIS pažymėjimas vaikams, moksleiviams, pensininkams, neįgaliesiems

0,58 Eur /2 Lt

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas A4 formatu (nespalvotas)

 0,07 Eur / 0,25 Lt 

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas A4 formatu (spalvotas)

0,43 Eur / 1,50 Lt

Dokumentų kopijavimas A3 formatu (nespalvotas)

0,14 Eur / 0,50 Lt

Dokumentų kopijavimas A3 formatu (spalvotas)

0,87 Eur / 3,00 Lt

Dokumentų nuskaitymas

0,14 Eur / 0,50 Lt

LIBIS skaitytojo pažymėjimo dublikatas

1,74 Eur / 6 Lt

Dokumentų persiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą (TBA)

pagal pašto paslaugų įkainius

 

 Tarpbibliotekinis abonementas (TBA):

Tai galimybė užsakyti ir gauti bibliotekoje nesančius dokumentus iš kitų šalies bibliotekų, apmokėjus dokumentų persiuntimo ir kopijavimo, jei siunčiamas ne originalas, išlaidas.

Visas pašto išlaidas apmoka užsakovas. Kaina nustatoma remiantis Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais.

TBA keliu gauti leidiniai į namus neišduodami. Jais galima naudotis bibliotekos skaityklose. Naudojimosi terminą nustato spaudinius paskolinusi biblioteka.

Pageidaujančius prašome kreiptis į informacijos ir bibliografijos skyrių.