Pradžia / Renginių archyvas

Paskaita „Žemaičių kalbos gramatika“

Maloniai kviečiame sausio 20 d. 14 val. į paskaitą pasiklausyti žemaičių kalbos ir išmokti gramatikos. Lektorius – humanitarinių mokslų daktaras Juozas Pabrėža. 

 

 

 

Naujiena skaitytojams – prieiga prie skaitmeninės „Vyturio“ bibliotekos

Nuo 2018 m. Palangos viešosios bibliotekos lankytojus kviečiame skaityti programinę ir klasikinę literatūrą ne tik bibliotekoje, bet ir namuose!

Elektroninė „Vyturio“ biblioteka – tai svetainė, kurioje yra daugiau nei 400 elektroninių programinių mokyklinių ir klasikinės literatūros knygų, atrinktų ir suskirstytų į atskiras kategorijas pagal amžių, temas ir vertybes. Šiemet ji pasipildė į Lietuvos šimtmečio knygų sąrašą „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“ įtrauktomis knygomis vaikams ir jaunimui.

Skaityti daugiau...

Koncertas „Kalėdinė klasika“

Gruodžio 27 d. 18 val. Maloniai kviečiame į šventinį nemokamą koncertą „Kalėdinė klasika“. Šventinėje programoje savo nuostabiu balsu džiugins operos solitas, tenoras Rafailas Karpis, akompanuos Feliksas Zakrevskis.

Skaityti daugiau...

Žemaičių vyskupystės muziejaus paroda „Reti šventieji“

Visą sausio mėnesį eksponuojama Žemaičių vyskupystės muziejaus paroda „Reti šventieji“.

„Šventasis vadinasi tas, kurs gyvendamas šioje pasaulėje, išsižadėjo visko ant svieto, pildė Dievo valią ir užlaikė jo prisakymus. Vienas praliejo savo kraują už šv. Tikėjimą, kitas mėtavojo tyruose, trečias paniekinęs visokias linksmybes ir raskažius, rūpinosi tik apie dūšios išganymą. Potam visi mirė ir gavo dangų. Mirdami paliko brolius, seseris, prietelius ir geradėjus, su kuriais buvo surišti ryšiu kūno ir dvasios. Ta meilė, su kuria mylėjo artymą ant žemės, tebėra ir danguje. Negali būti, kad šventieji užmirštų mumis ir pamestų. Ir vėl šventasis trokšta žmogaus išganymo teip, kaip velnias geidžia jo prapulties. Tokiu būdu ir yra draugystė tarpu žmonių ir tarpu išrinktųjų. Mes meldžiamės prie jų, jie meldžiasi už mus.“ – šitaip apie šventuosius rašė iškilus dvasininkas Antanas Milukas.

Skaityti daugiau...

Fotografo Jeronimo Gedvilo kūrybinės veiklos pristatymas

Gruodžio 9 d. 14 val. Šventosios bibliotekoje fotografo Jeronimo Gedvilo kūrybinės veiklos pristatymas. Renginį ves ir savo poeziją skaitys Žemaitijos rašytojų bendrijos poetė Rita Bijeikytė Gatautė.