Pradžia / Renginių archyvas / Bibliotekoje tekstilės portretų paroda

Bibliotekoje tekstilės portretų paroda

Palangos viešojoje bibliotekoje liepos 7 dieną atidaroma ir iki rugpjūčio 7 d. parodų salėje eksponuojama tekstilininkės Irenos Piliutytės paroda „Lietuvos kultūros veikėjai – raštijos pradininkai“ kviečia atsigręžti į Lietuvos istoriją, atminti ir pagerbti tautos vedlius.

Siūlus pradėjusi vynioti dar jaunystėje Lietuvos dailininkų sąjungos narė Irena Piliutytė jau daugiau nei 47 metus kuria ,,susipainiojusi“ siūlų karalystėje. Ilgametėje darbų kraitėje surengtos mini gobelenų parodos Juodkrantėje ir Nidoje, o įvairiuose Lietuvos miestuose – per 40 personalinių parodų. Pagarbą tekstilės profesijai menininkė išreiškė nuausdama gobelenų ciklą „Odė tekstilei“ (2009).

Ilgus metus kaupta informacija, Martyno Liudviko Rėzos užrašytų liaudies dainų skaitymas, tautinio identiteto paieškos, domėjimasis istoriografiniais raštais, metraščiais, kronikomis, literatūra,  Prūsijos istorija išsiliejo į tekstilinių portretų ciklą „Lietuvos kultūros veikėjai – raštijos pradininkai“. Dailininkės I. Piliutytės parodoje plėtojama istorinė lietuvių raštijos tema ypač aktuali pažymint artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Pasižvalgę po parodų salę atpažinsime klasikine gobeleno technika išaustus iškilių asmenybių – Martyno Mažvydo, M. L. Rėzos, Abraomo Kulviečio, Kristijono Donelaičio , Mikalojaus Daukšos, Jono Bretkūno, Danieliaus Kleino , Adalberto Becenbergerio , Stanislovo Rapolionio, Vydūno , Jono Mačiulio-Maironio , Vinco Kudirkos , brolių Antano ir Jono Juškų veidus. Ekspozicijos unikalumą lemia autorės kūrybos ašimi tapęs ir retai tekstilėje pasitaikantis portreto žanras. Tekstilinių portretų ciklas buvo eksponuojamas autorinėse parodose Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos konsulate Sovietske, Kaliningrado apskrityje, Kaune, Šilutėje, Kudirkos Naumiestyje, Vilkijoje ir kitur. Dailininkė dalyvavo tarptautinėse tekstilės parodose ir projektuose JAV, Vokietijoje, Japonijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Lenkijoje.