Žemaičių vyskupystės muziejaus paroda „Nelaisvėje laisve spindėjęs“

Palangos viešosios bibliotekos interneto skaitykloje liepos mėnesį pristatoma Žemaičių vyskupystės muziejaus paroda „Nelaisvėje laisve spindėjęs“, skirta kunigui, dainininkui, tremtiniui Jonui Kastyčiui Matulioniui atminti.

 

 

 

Kunigas Jonas Kastytis Matulionis gimė 1931 m. vasario 10 d. Šimonių valsč., Panevėžio apskrityje. 1950 m. baigė Kupiškio vidurinę mokyklą, 1950-1955 m. studijavo lituanistiką Vilniaus universitete, 1952-1956 m. mokėsi dainavimo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. 1956-1958 m. studijavo Konservatorijoje, iš kurios už giedojimą bažnyčioje buvo pašalintas. 1956 ir 1957 m. sėkmingai dalyvavo konkursuose Vilniuje ir Maskvoje, dainavo Paryžiuje, Osle, Stokholme ir kitur. Dirbo muzikos muziejuje, paveikslų galerijoje. Sovietiniam saugumui nebeleidus dirbti, trejus metus zakristijonavo Vilniaus šv. Onos bažnyčioje ir mokėsi Pogrindžio seminarijoje. 1980 m. spalio 31 d. vyskupo Vincento Sladkevičiaus įšventintas kunigu. Priklausė Lietuvos jėzuitų ordinui. Kunigavo Kybartuose, Vilniaus Arkikatedroje-Bazilikoje, Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje, buvo Pažaislio vienuolyno kapelionu. Dirbo Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje. 1976-1977 m. kalintas Vilniaus saugumo rūsiuose už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, nuteistas 3 metams. Bausmę atliko Smolensko ir Čitos srities Novo Orlovsko lageriuose. Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu ir Gedimino ordinu. Manydamas, kad pastaruoju metu kai kurie žmones nepelnytai užmiršti, o neverti - apdovanojami, atsisakė Nepriklausomybės medalio. Kunigas buvo visų mėgstamas, į įkalinimo vietas laiškus jam rašė žmonės ne tik iš     Lietuvos, bet ir iš Anglijos, Vokietijos, Amerikos bei kitų šalių. Laiškų jis gavo per 800. Atsakydamas į juos, jis siuntė iš savo rankomis surinktų ir sudžiovintų lauko gėlių padarytus atvirukus, po kuriais parašydavo: „Matote, ir lageriuose auga nuostabios laukų gėlės“. Tuos laiškus, kuriuos kunigas parvežė į Lietuvą, surinko Domas ir Snieguolė Akstinai. Fotografijos, ekslibrisai nustebins kiekvieną parodos lankytoją.