Pradžia / Palangos literatai / Klubo nariai

Literatų klubo nariai

 

1. Svetlana Andziulienė
2. Simonas Balkaitis
3. Jonas Brazdžionis
4. Stefa Daukšienė
5. Valentinas Kiauleikis
6. Ramūnas Dzimidas
7. Nijolė Fultinavičienė
8. Eglė Gedvilaitė
9. Stanislovas Giedra
10. Gediminas Griškevičius
11. Aloyzas Jonutis
12. Marytė Jurgaitytė-Žiūraitienė
13. Alvydas Kačinauskis
14. Vytautas Jurgis Lukšas
15. Gediminas Macijauskas
16. Anelė Emilija Mažeivaitė
17. Julija Paškevičiūtė
18. Jonas Pivoris
19. Nijolė Prušinskaitė-Bagdonienė
20. Antanas Raudys
21. Vaidas Rudelis
22. Jonas Siaurukas
23. Meilė Sposmanytė
24. Irena Stakonytė-Jareckienė
25. Kęstutis Šatkauskas
26. Albinas Šerelis
27. Svajonė Valiaugaitė-Matkevičienė
28. Janina Vambutienė
29. Alma Viskontienė
30. Bronislavas Zinkevičius