Knygos „Morijos sodo lapai“ pristatymas

Sausio 17 d. Palangos viešojoje bibliotekoje vyko knygos „Morijos sodo lapai“ pristatymas. Bibliotekos salėje susirinko gausus būrys susidomėjusių N.Rericho kūryba, Himalajų išmintimi ir į lietuvių kalbą išverstomis knygomis: „Morijos  gėlės“, „Morijos sodo lapai. Šauksmas“ ir „Nušvitimas“. Šias knygas iš rusų kalbos išvertė Vilija Žalienė.

Tą vakarą ji vedė mus prie Himalajų išminties versmių, pasakojo apie vertimo sunkumus, apie džiaugsmą gimtąja kalba girdėti Gyvosios etikos žodį. Skambėjo ištraukos, bylojančios apie šviesos pergalę prieš tamsą, apie išbandymus ir dažnai nepakeliamai sunkų kelią į Tiesą, apie Viešpaties ženklus ir jų atpažinimą, apie veržliuosius, drąsiuosius, bandančius, besimeldžiančius, į širdį įsiklausančius.

 Pristatymą praturtino Kalnuotės bendruomenės vadovo Tautvydo Šimkaus, keturių vaikų tėčio, anksčiau gyvenusio Palangoje, mintys apie Agni Jogos, arba Gyvosios Etikos, svarbą žmogaus dvasiniam tobulėjimui. Jo nuomone, Tikėjimas - pats svarbiausias žmogaus variklis, o sąstingis, valios stoka veda į nuopolį. Man teko didžiulė garbė skaityti ištraukas iš abiejų „Morijos sodo lapai“ knygų. Jos pilnos išminties, vilties, įkvėpimo:

Bičiuliai mano! Kodėl jums nepasiryžus

Per šį gyvenimą eiti didvyriais?

Puikiai vakaro temą papildė pajūrio menininkės Agnės Dragūnaitės giesmės ir dainos. Tos dainos – tarsi sielos šauksmas, žadinantis, pakylėjantis, kviečiantis įsiklausyti.  Paliko įspūdį ir E.Žalio nuotraukose užfiksuoti Himalajų kalnų vaizdai.

Renginys pavyko, vakaro svečiai iš Palangos, Klaipėdos, Šventosios, Vilniaus tą patvirtino dėkodami bei įsiamžindami bendroje nuotraukoje.