Pradžia / Naujienos / 100 knygų vaikams ir Lietuvai

100 knygų vaikams ir Lietuvai

Artėjant mūsų valstybės 100-mečiui, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius iniciavo balsavimą, kurio metu 1980 balsuotojų išrinko 100 reikšmingiausių lietuvių rašytojų kūrinių. Į knygų šimtuką pateko įsimintiniausios, meniniu ir ugdomuoju požiūriu vertingos vaikų, paauglių ir jaunimo knygos, išleistos nuo XIX a. vidurio iki šių dienų.

Palangos viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje galite rasti didžiąją dalį sudaryto sąrašo leidinių. Lietuvos šimtmečio proga paruošėme literatūrinę parodą, kurioje galite rasti reikšmingiausias knygas. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai:

 1. Salomėja Nėris. EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ (1940) 

2. Sigitas Geda. BALTOJI VARNELĖ (1985) 

3. Maironis. JŪRATĖ IR KASTYTIS (1957) 

4. Vytė Nemunėlis. MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS (1939) 

5. Vytautas Petkevičius. GILĖS NUOTYKIAI YDŲ ŠALYJE (1964) 

6. Kazys Binkis. KIŠKIŲ SUKILIMAS (1937) 

7. Vytautė Žilinskaitė. KELIONĖ Į TANDADRIKĄ (1984) 

8. Kostas Kubilinskas. STOVI PASAKŲ NAMELIS: pasakų rinktinė (1974) 

9. Eduardas Mieželaitis. ZUIKIS PUIKIS (1949) 

10. Justinas Marcinkevičius. GRYBŲ KARAS (1958) 

11. Petras Cvirka. CUKRINIAI AVINĖLIAI (1935) 

12. GULBĖ KARALIAUS PATI: lietuvių liaudies pasakos (sud. Aldona Liobytė, 1963) 

13. Vytautė Žilinskaitė. ROBOTAS IR PETELIŠKĖ (1978) 

14. Martynas Vainilaitis. BRUKNELĖ (1991) 

15. Jonas Biliūnas. KLIUDŽIAU (1987) 

16. Kazys Binkis. ATŽALYNAS (1938) 

17. Vytautas V. Landsbergis. ARKLIO DOMINYKO MEILĖ (2004) 

18. GYVASIS VANDUO: lietuvių liaudies stebuklinės pasakos (sud. Bronislava Kerbelytė, 1989) 

19. Salomėja Nėris. SENELĖS PASAKA (1950) 

20. SUŽEISTAS VĖJAS: lietuvių liaudies mitologinės sakmės (sud. Norbertas Vėlius, 1987) 

21. Vytautas V. Landsbergis. OBUOLIŲ PASAKOS (1999) 

22. Vytautas Račickas. ZUIKA PADŪKĖLIS (1985) 

23. Šatrijos Ragana. IRKOS TRAGEDIJA (1977) 

24. Anzelmas Matutis. MARGASPALVĖ GENIO KALVĖ: eilėraščių rinktinė (1980) 

25. Kęstutis Kasparavičius. KVAILOS ISTORIJOS (2005) 

26. Vincas Pietaris. LAPĖS GYVENIMAS IR MIRTIS (1930) 

27. Lina Žutautė. KAKĖ MAKĖ IR NETVARKOS NYKŠTUKAS (2010) 

28. Kazys Boruta. DANGUS GRIŪVA (1955) 

29. Janina Degutytė. PELĖDŽIUKO SAPNAS (1969) 

30. Jonas Avyžius. AŠTUONETAS IŠ TREPSĖS NAMŲ (1967) 

31. Vytautas Petkevičius. KODĖLČIUS (1974) 

32. Janina Degutytė. BALTAS GULBIŲ SOSTAS (1984) 

33. Jonas Biliūnas. JONIUKAS (1948) 

34. Justinas Marcinkevičius. LAUKINĖ KRIAUŠĖ: rinktinė (1973) 

35. Kazys Saja. EI, SLĖPKITĖS! (1971) 

36. Vytautas Misevičius. DANUKO DUNDULIUKO NUOTYKIAI (1979) 

37. MENU MĮSLĘ KETURGYSLĘ: lietuvių liaudies mįslės (1970) 

38. LIETUVIŠKOS PASAKOS (iš Jono Basanavičiaus rinkinių vaikams paruošė Jonas Stukas, 1969) 

39. Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė. DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ (1932) 

40. Violeta Palčinskaitė. NAMAI NAMUČIAI (1977) 

41. Vytautas Tamulaitis. SKRUZDĖLYTĖS GREITUTĖS NUOTYKIAI (1935) 

42. Gendrutis Morkūnas. IŠ NUOMŠIKO GYVENIMO (2010) 

43. Petras Cvirka. NEMUNO ŠALIES PASAKOS (1948) 

44. Bitė Vilimaitė. ROJAUS OBUOLIUKAI (1981) 

45. Motiejus Valančius. VAIKŲ KNYGELĖ (1868) 

46. Gendrutis Morkūnas. BLUSYNO PASAKOJIMAI (2008) 

47. Juozas Erlickas. BILIETAS IŠ DANGAUS, ARBA JONO GRIGO KELIONĖ (1990) 

48. ČIR VIR VIR PAVASARIS: smulkioji lietuvių tautosaka (1971) 

49. Martynas Vainilaitis. EŽIO NAMAS (1967) 

50. Justinas Marcinkevičius. VORO VESTUVĖS (1973) 

51. Vytautas Bubnys. ARBERONAS (1969) 

52. Juozas Erlickas. BOBUTĖ IŠ PARYŽIAUS, ARBA LAKŠTINGALA ZARASUOSE (1995) 

53. Kazys Jakubėnas. ABĖCĖLĖ (1958) 

54. Antanas Vienuolis. UŽKEIKTIEJI VIENUOLIAI (1950) 

55. Algimantas Zurba. ŠIMTADIENIS (1975) 

56. Vytautas V. Landsbergis. RUDNOSIUKO ISTORIJOS (1993) 

57. Martynas Vainilaitis. MANO VOLUNGĖLĖ: rinktinė (1975) 

58. Kostas Kubilinskas. VARLĖ KARALIENĖ (1962) 

59. Lazdynų Pelėda. MOTULĖ PAVILIOJO (1951) 

60. Vytautas Račickas. ŠLEPETĖ (1996) 

61. Kostas Kubilinskas. LEDINUKAS (1971) 

62. Petras Tarasenka. UŽBURTI LOBIAI (1956) 

63. Ramutė Skučaitė. ŽVANGUČIAI: rinktinė (1976) 

64. Jonas Avyžius. BARDO NUOTYKIAI IR ŽYGIAI (1987) 

65. Pranas Mašiotas. KAI KNYGAS DRAUDĖ: apysakos ir apsakymai (sud. Kęstutis Urba, 1993) 

66. Kazys Saja. BŪRIMAS OBUOLIO SĖKLOM (1985) 

67. Gendrutis Morkūnas. GRĮŽIMO ISTORIJA (2007) 

68. UŽBURTA KARALYSTĖ: lietuvių liaudies pasakos (1957) 

69. Kazys Saja. KLUMPĖS (1958) 

70. Vytautė Žilinskaitė. MELAGIŲ PILIS (1968) 

71. Gintaras Beresnevičius. KAUKUČIAI IR VARINIS ŠERNAS (2007) 

72. Aloyzas Každailis. LAIVAI IR JŪRININKAI (1981) 

73. Kristina Gudonytė. BLOGOS MERGAITĖS DIENORAŠTIS (2009) 

74. Kazys Boruta. JURGIO PAKETURIO KLAJONĖS (1963) 

75. Žemaitė. KAIP JONELIS RAIDES PAŽINO (1966) 

76. Aldona Liobytė. APIE NARSIĄ VILNIAUS MERGAITĘ IR GALVAŽUDĮ ŽALIABARZDĮ (1970) 

77. Bronė Buivydaitė. AUKSINIS BATELIS (1936) 

78. Violeta Palčinskaitė. AŠ VEJUOS VASARĄ: pjesių rinktinė (1982) 

79. Balys Sruoga. GIESMĖ APIE GEDIMINĄ (1938) 

80. Pranas Mašiotas. IR AŠ MAŽAS BUVAU: kūrybos rinktinė (sud. Vincas Auryla, 1956) 

81. Kęstutis Kasparavičius. DINGĘS PAVEIKSLAS (2007) 

82. Anzelmas Matutis. GIRIOS TELEVIZORIUS (1973) 

83. Žemaitė. RINKINĖLIS VAIKAMS (1904) 

84. Aldona Liobytė. KUPRIUKAS MUZIKANTAS: pjesių rinktinė (1984) 

85. Mykolas Sluckis. GERI NAMAI (1955) 

86. Antanas Vaičiulaitis. PASAKOS (1989) 

87. Vytautas Petkevičius. DIDYSIS MEDŽIOTOJAS MIKAS PUPKUS (1969) 

88. Renata Šerelytė. KRAKATUKŲ PIEVELĖ (2007) 

89. Petras Tarasenka. PABĖGIMAS (1957) 

90. Violeta Palčinskaitė. SENAMIESČIO LĖLĖS (1987) 

91. Alma Karosaitė. ASILĖLIS (1999) 

92. Ramutė Skučaitė. LAIŠKAS SEKMADIENIUI (1998) 

93. Jurga Ivanauskaitė. STEBUKLINGA SPANGUOLĖ (1991) 

94. Salomėja Nėris. BALTAIS TAKELIAIS BĖGA SAULYTĖ (1956) 

95. Akvilina Cicėnaitė. NIUJORKO RESPUBLIKA (2015) 

96. Vaižgantas. ALEKSIUKAS IR MOTUTĖ (1976) 

97. Ramutė Skučaitė. TAKELIS IŠ NAUJO: rinktinė (2001) 

98. Rebeka Una. ATJUNK (2015) 

99. Vytautas Petkevičius. SIEKSNIS SPRINDŽIO VAIKAS (1966) 

100. Rimantas Černiauskas. SLIEKO PASAKA (2007)