Ignas Stropus

Ignas Stropus

„<...> turėdamas laiko, bėgte bėgo ieškoti grožio. Nesiskaitė nė su išlaidom. Buvo tikrai meniškos sielos ir polėkių žmogus. Buvo menininkas mėgėjas. <...> Visa dūšia atsigaudavo, kai išeidavo pajūrio fotografuoti.“

                                    Prof. Algis Stropus apie savo tėvą Igną Stropų

Skaityti daugiau...

Jonas Pranas Aleksa

Jonas Pranas Aleksa. 1941.

„Iš praeities ir dabarties, vadinas, iš savo gyvenimo gyvųjų versmių privalome semtis jėgų. Galvas aukštyn į padanges keldami, kojomis turime tvirtai į savo gimtąją žemę atsiremti ir savo veidu atsigręžti į savo didžią lietuvišką ateitį“.

                                                                               J. P. Aleksa

Skaityti daugiau...

Stasė Vaineikienė (Paulauskaitė)

S. Vaineikienė. Apie 1930 m.

„Svetimoje mokykloje pajutau stebuklingą tėvynės meilės jausmą, pasiaukojimo norą. Ten lenkų tėvynės meilės mokė. Bet jutau lenkų žemę svetimą esant, ir visas mano ilgesys ir meilė buvo skiriama savajai, pamirštai tėvynei, vargstančiai Lietuvai.“

Skaityti daugiau...

Aleksandra Šilgalytė

Aleksandra Šilgalytė 1937 m. Nuotr. J. Žitkaus

  „Išgyventų dienų keliai netušti, ten daug veidų, daug šypsenų ir nemažai ašarų žiba. <...> Gal niekas tiek nepajunta bendro skausmo, kaip tas, kuriam yra dovanota kūrybos kibirkštėlė – nors ir prigesusi, nežymi. <...> Norėčiau dar įpūsti tą trupinį, kuris bent retkarčiais  užkaitina širdį, kuris verčia galvoti, skatina dirbti, nerimti".

Skaityti daugiau...

Butkų Juzė

BUTKŲ JUZĖ (1893 07 21 – 1947 04 22)

Ant mano kapo
Sodinkit Vyšnią,
Ji leis šaknis
In mano širdį,
Ir mano kraujas
Per jos šakas
Raudonai uogas
Nudažys.

Skaityti daugiau...

Paroda "Apie žmogaus sparnų kūrėją"

Skirta aviacijos konstruktoriaus BRONIAUS OŠKINIO 100-mečiui paminėti.