Pradžia / Kraštotyra / Studentų darbai

Studentų darbai apie Palangą

Bučiūtė S. Fotografės Paulinos Mongirdaitės kūryba / Sandra Bučiūtė; VDU. Kaunas, 2009.

Česnavičienė V. Tautiškumo ir ideologijos apraiškos gintaro dirbiniuose XX a. istorinių pokyčių fone: magistro baigiamasis darbas / Vilija Česnavičienė; darbo vadovė doc. dr. Raimonda Simanaitienė; VDU. Kaunas, 2012.

Motuzaitė L. Palangos miesto vilų pritaikymo turizmui galimybės: rekreacijos ir turizmo bakalauro baigiamasis darbas / Laura Motuzaitė; darbo vadovas dr. M. Brazauskas; KU. Klaipėda, 2012.

Nostramaitė M. Kurortinis gyvenimas Palangoje XX a. 3-4 dešimtmečiuose: bakalauro baigiamasis darbas / Milana Nostramaitė; darbo vadovas Modestas Kuodys; VDU. Kaunas, 2008.

Radavičiūtė I. Palangos miestelis ir jo legendos / I. Radavičiūtė, R. Kilinskaitė; dėst. J. Butkevičienė; VDU. Kaunas, 2011.

Radavičiūtė I. Senosios Palangos gyvenvietės / I. Radavičiūtė; dėst. J. Butkevičienė; VDU. Kaunas, 2011.

Radavičiūtė I. „Laiminančio Kristaus“ skulptūra Palangos botanikos parke / I. Radavičiūtė; dėst. prof. L. Šinkūnaitė; VDU. Kaunas, 2011.

Radavičiūtė I. Mikelio Balčiaus akmens amžiaus archeologinių radinių rinkinio vertė, jo išsaugojimas ir pritaikymas turizmui, įkuriant Šventosios krašto muziejų / I. Radavičiūtė; dėst. doc. M. Bertašius; VDU. Kaunas, 2011.

Šeirytė E. Palangos istorija nuo seniausių laikų iki 1940 metų istoriografijoje: kursinis darbas / Eglė Šeirytė; darbo vadovas D. Karvelis; VPU. Vilnius, 2009.