Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Tapinas Jonas Laimonas (g. 1944 06 06)

Tapinas Jonas Laimonas (g. 1944 06 06)

Tapinas Laimonas    Žurnalistas, eseistas, rašytojas, vertėjas, akademikas, kino istorikas ir kritikas, humanitarinių mokslų daktaras

L. Tapinas gimė 1944 m. birželio 6 d. Užkanavėje (Palanga). Mokėsi Kunigiškių pradinėje mokykloje, 1962 m. aukso medaliu baigė Palangos vidurinę mokyklą. Vilniaus valstybiniame universitete (dabar – Vilniaus universitetas) studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau perėjo į žurnalistiką. 1970 m., baigęs žurnalistikos studijas, buvo pakviestas dėstytojauti Vilniaus universiteto žurnalistikos katedroje (nuo 1971); Radijo ir televizijos žurnalistikos katedros vedėjas (1984–1991), docentas (1984).

 1978 m. L. Tapinas Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) valstybiniame teatro, muzikos ir kinematografijos institute apgynė disertaciją „Lietuvos TSR kino publicistikos istorija”, už kurią suteiktas menotyros mokslų kandidato laipsnis (dabar – humanitarinių mokslų daktaro laipsnis).

1978–1979 m. stažavosi Naujosios Sorbonos universitete Paryžiuje (Prancūzija).

L. Tapino iniciatyva 1991 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dvi žurnalistikos katedros reorganizuotos į Žurnalistikos institutą. Jis buvo šio instituto direktorius (1991–1992),  prisidėjo prie VU Komunikacijos fakulteto steigimo.

Darbo karjerą L. Tapinas pradėjo laikraštyje „Sportas” žurnalistu (1964–1971), dirbo žurnalo „Švyturys” skyriaus vedėju (1967–1971), Lietuvos radijo ir televizijos valdybos pirmininku (1990–1992), dienraščio „Lietuvos rytas” politikos apžvalgininku (1991–1996), Lietuvos radijo ir televizijos generaliniu direktoriumi (1992–1995). 1995 m. įkūrė Lietuvos žurnalistikos centrą, buvo jo direktorius. Jis buvo Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas (1996–1998), 1999–2003 m. – Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos prezidiumo narys, Lietuvos atstovas Europos Tarybos žiniasklaidos komitete.

L. Tapinas – Lietuvos rašytojų sąjungos narys (1994). Rašytojas išleido dokumentinės prozos ir esė knygų: „Iliuzijų mugėje” (1983, įspūdžiai iš Paryžiaus), „Nešk, Dauguva, atminimą” (1988, apie Latviją), „Medyje angelas verkia” (1991, apie aktorių Bronių Babkauską), „Septynios vienatvės Paryžiuje” (1993, apie poetą, diplomatą Oskarą Milašių, papildomas leidimas pavadinimu „Oskaras Milašius, arba Septynios vienatvės Paryžiuje”, 1999), „Imk, klajokli, žibintą vilties” (2000, apie poetą ir diplomatą Jurgį Baltrušaitį), „Laiškanešys, pasiklydęs dykumoje” (2008, apie kino režisierių Vytautą Žalakevičių); enciklopedinį žinyną lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis „Lietuvos kinematografininkai” (1986), „Karštos dienos Atlantoje” (1997, apie XXVI olimpines žaidynes), „Prarasto laiko nebūna” (2004, atsiminimai apie studijų draugus); sudarė rinkinį „Žurnalistikos laisvė ir atsakomybė: Europos Tarybos dokumentai dėl visuomenės informavimo priemonių” (1996), „Žiniasklaidos bylos Europos žmogaus teisių ir Lietuvos teismuose” (2002);  išvertė knygų iš latvių ir prancūzų kalbų ir kt.

L. Tapinui įteikta Lietuvos žurnalistų sąjungos V. Mickevičiaus-Kapsuko premija už knygą „Iliuzijų mugėje” (1985), V. Kudirkos premija už knygą „Septynios vienatvės Paryžiuje” (1994) ir prizas „Metų knygos” konkurse, V. Gedgaudo premija už knygą „Imk, klajokli, žibintą vilties” (2001), J. Tumo-Vaižganto premija už knygą „Prarasto laiko nebūna” (2004). Rašytojas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (1996), ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro didžiuoju kryžiumi (2003), Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo tiesą ir tikėk” (2014).

Nuotrauka iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 282.

Naudota literatūra:

  • SINUŠIENĖ, Ligita. Laimonas Tapinas: „Mano knygų sėkmę kažkiek nulėmė ir Palangos atmosfera”.  Vakarinė Palanga, 2015, kovo 18, p. 8.
  • STORYK, Nijolė. Dviese, kaip anuomet Paryžiuje. Lietuvos žinios, 2009, lapkričio 17, p. 16-17.
  • TAMKEVIČIENĖ, Marija. Laimonas Tapinas: „Žurnalistams linkiu smailios, drąsios ir teisingos plunksnos”. Vakarinė Palanga, 2000, gegužės 6, p. 9.
  • Tapinas Jonas Laimonas. Iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 28. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • Tapinas Laimonas. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, t. 23, p. 492. ISBN 978-5-420-01723-4.
  • Tapinas Laimonas. Iš Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 502. ISBN 9986-776-62-7.