Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Šilauskaitė Kristina (1868 03 11 – 1944[5] 01 08)

Šilauskaitė Kristina (1868 03 11 – 1944[5] 01 08)

Silauskaite Kristina    Mokytoja, knygnešė, daraktorė                                                              

K. Šilauskaitė gimė 1868 m. Rudaičių kaime, ūkininko šeimoje, kurioje augo 5 vaikai. Tėvai leido vaikus į mokslus, šeima buvo giliai tikinti. Kristina davė nekaltybės įžadus, bet į vienuolyną nestojo. Ji visą gyvenimą paskyrė švietėjiškai ir visuomeninei veiklai, vaikų mokymui. Rudaičių kaime ji daraktoriavo – slapčia mokė vaikus skaityti, rašyti. Ji dalyvavo, rengiant pirmąjį lietuviškąjį spektaklį Palangoje „Amerika pirtyje“.

Kai  brolis vedė jauną žmoną Brigitą, jos abi ėmėsi knygų platinimo veiklos. Kristina ir Brigita buvo geros konspiratorės, net artimiausieji šeimos nariai nieko nežinojo apie jų veiklą. Rudaičių kaime jos turėjo slėptuvę knygoms, rinkosi tik patikimus pasiuntinius, kurie toliau platindavo leidinius. Per visą veiklą jos nė karto nepakliuvo žandarams, niekas neišdavė. Kartais K. Šilauskaitė pati nuvykdavo į Prūsus parsigabenti lietuviškos spaudos. Jai talkindavo Marijona Buivydaitė.

Kristina Šilauskaitė  kaime mokytojavo 6 metus, vėliau persikėlė gyventi į Palangą, mokė vaikus iki nepriklausomybės paskelbimo. K. Šilauskaitė visada kovojo už teisybę, stengėsi apginti žmogų,  jam padėti. Šventadieniais, po sumos, Palangos kurhauze ji rengdavo vaidinimus.

K. Šilauskaitė Palangoje gyveno  Ronžės gatvėje. Lieptelį per Ronžę ties jos namais palangiškiai vadino Kristinos liepteliu. Darbšti moteris užsiimdavo rankdarbiais: ausdavo grindų kilimėlius, medžiagą tautiniams rūbams, megzdavo. Turėjo 4 kambarius, iš kurių vasarą tris išnuomodavo poilsiautojams.

Miestelio gyventojai ėjo pas ją patarimo, teisybės ieškoti. Kristina padėdavo žmonėms surašyti testamentus. Ji visada vilkėjo tautinius rūbus. K. Šilauskaitė ruošdavo vaikus Pirmajai Komunijai, mokydavo juos katekizmo.

Mirė K. Šilauskaitė 1944[5] metais, palaidota Palangos kapinėse. Jos kapo vieta papuošta Aniceto Puškoriaus koplytstulpiu. Jis pastatytas  1976 m. giminaitės Jadvygos Bieliauskienės (jos senelio sesuo buvo K. Šilauskaitė) iniciatyva. Ant paminklo užrašytos gimimo ir mirties datos: 1864–1944. Spaudoje sutinkame įvairias K. Šilauskaitės gimimo datas. Informaciniai šaltiniai, remdamiesi K. Šilauskaitės pensijos byla, pateikia tokias gimimo ir mirties datas: 1868–1945.

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:

  • GRIEŽIENĖ, Audronė. Jauniesiems kraštotyrininkams – tradicinės premijos. Švyturys, 2008, gegužės 24, p. 2, 7.
  • Šilauskaitė Kristina. Iš KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 462. ISBN 9986-23-117-5.
  • TAMKEVIČIENĖ, Marija. Gyvenimas, paaukotas šviesai. Vakarinė Palanga, 1993, kovas (nr. 10), p. 7.