Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Oškinis Bronius (1913 04 15 – 1985 04 07)

Oškinis Bronius (1913 04 15 – 1985 04 07)

Oskinis Bronius
   

    Lakūnas, sklandytojas, sklandymo Lietuvoje pradininkas, sklandytuvų konstruktorius, pirmasis Palangos gintaro muziejaus vedėjas

B. Oškinis gimė 1913 m. balandžio  15 d. Barzdų kaime (Griškabūdžio valsčius). Nuo pat mažens domėjosi technika. 1920–1928 m. mokėsi Kauno pradžios mokykloje ir „Aušros“ gimnazijoje. 1928–1933 m. mokėsi Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje (ATM). 1931–1932 m. įstojo į ATM aviacijos būrelį, paruošė pirmo lietuviško  sklandytuvo T-1 brėžinius ir vadovavo jo statybai ir pirmą kartą su T-1 pakilo į orą. 1932 m. B. Oškinis baigė Lietuvos aeroklubo sklandymo mokyklą Pažaislyje, pirmasis Lietuvoje išlaikė sklandytojo A piloto egzaminą.

1933 m. Nidoje kartu su kitais sklandytojais įkūrė sklandymo mokyklą ir tapo pirmuoju Lietuvos C klasės (aukščiausios) sklandytoju.

1934 metais išbandyta antroji B. Oškinio konstrukcija – sklandytuvas T2.

1934-1935 m. tapo Karo mokyklos aspirantu, antrojo rango karo lakūnu, įgijo aviacijos atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnį.

1935-1936 metais dirbo karo aviacijos dirbtuvėse Kaune. 1936-1938 metais dirbo Zoknių aviacijos bazės dirbtuvių viršininku, nuo 1936 m. – 3 eskadrilės karo lakūnas.

Lietuvos Krašto apsaugos ministerija, įvertinusi B. Oškinio darbą sklandytuvų konstravime, paskyrė stipendiją mokslui Berlyne. 1938–1940 m. jis studijavo Berlyno aukštosios technikos mokyklos  lėktuvų statybos fakultete. Prasidėjus karui, mokslą reikėjo nutraukti. 1940-1943 metais studijavo Vytauto Didžiojo universiteto technologijos fakulteto elektrotechnikos skyriuje.

1940 m. B. Oškinis susituokė su Birute Obelenyte, užaugino dvi dukras.

1956–1958 ir 1959–1962 m. buvo Kauno sklandymo stoties viršininku.

B. Oškinis visą savo gyvenimą konstravo ir statė sklandytuvus. Sukūrė ir pastatė 25 konstrukcijas. Per 50 metų sukūrė daugiau kaip 20 originalių sklandytuvų. Jis sukūrė sklandytuvus T-1, T-2, MO-1, „Pūkas“, „Aras“, „Giriūnas“, „Vyturys“, „Rūta“, „Žiogas“, „Zylė“, „Bitelė“, „Antelė“, „Garnys“, „Boružė“ ir kt. Sukonstravo 23 sportinių sklandytuvų tipus. B. Oškinis buvo jaunųjų aviatorių šefas. Vaikų sklandymas vienviečiais sklandytuvais, kurio didžiausias šalininkas buvo B. Oškinis, gyvuoja Lietuvoje iki šiol.

Nuo 1962 m. Bronius Oškinis apsigyveno Palangoje. Jis dirbo Palangos statybos valdybos darbų vykdytoju, vėliau – dailininkų kūrybos namų, kurie buvo įkurti grafų Tiškevičių rūmuose, direktoriumi. Kai rūmuose buvo įkurtas Gintaro muziejus (1963), B. Oškinis tapo pirmuoju jo vedėju. Šiose pareigose jis dirbo iki 1967 metų. Jo iniciatyva Palangoje buvo įkurtas aerodromas, iš kurio kildavo sklandytuvai. Pirmąjį dviejų plyšių sklandytuvą B. Oškinis pradėjo statyti Palangoje. Talkon kviesdavo Palangos aviamodeliuotojus, dirbdavo ESAG gamybinėje laboratorijoje Palangoje. Jo iniciatyva Palangos parke pastatyta K. Petrikaitės-Tulienės bareljefas „Tau, Birute“.

Žymus sklandytuvų konstruktorius  ir sklandytojas  B. Oškinis mirė 1985 m. balandžio 7 d., palaidotas Palangos miesto kapinėse.

Palangoje jo vardu pavadinta gatvė.

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:

  • BALČIŪNAS, Jonas. Apmąstymai apie žmogaus sparnų kūrėją. Plieno sparnai, 2002, nr. 7, p. 20-33.
  • BARKAUSKAITĖ, Jurga. Paukščio skrydžiui neabejingi pagerbė Lietuvos sklandymo tėvą B. Oškinį. Palangos naujienos, 2003, rugsėjo 6, p. 5.
  • DOVYDAITIS, Jonas. Žmogaus sparnai. Vilnius: Vaga, 1971.  277 p.
  • Lietuvos aviacija. Vilnius: Šviesa, 2009, p. 87-92, 98-109, 111-117. ISBN 978-5-430-04744-3.
  • LUKAUSKAITĖ, Audra. Jam sklandymas buvo aistra, o statyti sklandytuvus – pomėgis.  Vakarinė Palanga, 2003, rugsėjo 3, p. 5.
  • MINGĖLA, Donatas. Iškilūs Palangos krašto žmonės: Bronius Oškinis. Žemaičių žemė, 2007, nr. 2, p. 68.
  • Kaip sparnuoti paukščiai. Iš PIEKUS, Algimantas. Pajūrio sparnai. Klaipėda: Eglė, 2008, p. 274-277. ISBN 978-9955-542-64-3.