Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava (1872 – ?)

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava (1872 – ?)

Kanbikaite-Zbulioniene Bronislava    Knygnešė, visuomenės veikėja, lietuvybės propaguotoja, savo krašto patriotė           

B. Knabikaitė-Zabulionienė gimė 1872 m. Zarasuose, vaikystę praleido Viekšniuose. Ji privačiai mokėsi Mintaujoje, išlaikė penkių klasių egzaminus. Mintaujoje gyveno pas pusseserę Malinauskaitę-Eglę, kuri vėliau ištekėjo už dr. Jono Šliūpo. B. Knabikaitė visai jaunutė pradėjo domėtis lietuvybe ir lietuviškais raštais. Iš viekšniškio knygnešio Jono Dargio ji gaudavo lietuviškos literatūros, o perskaičiusi dalijo kitiems žmonėms ir ragindavo juos skaityti. Knygas platinti jai padėjo pusbrolis Juozas Knabikas.

Vėliau B. Knabikaitė gyveno pas brolį kunigą Kupiškyje, Upytėje. Čia per kunigą gaudavo draudžiamų lietuviškų knygų ir padėdavo jas platinti tarp žmonių. Spaudą atgavus, su broliu dvylika metų gyveno Rietave. Ji rengdavo lietuviškus spektaklius ir koncertus, eglutes vaikams. B. Knabikaitė pati režisuodavo spektaklius ir vaidindavo. Gautas pelnas buvo skiriamas labdaros tikslams.

1919 m. B. Knabikaitė su broliu persikėlė gyventi į Palangą. Latviams 1919 m. užėmus Palangą, B. Knabikaitė dėjo daug pastangų, kad Palanga vėl būtų prijungta prie Lietuvos. Knabikaitė su broliu sugalvojo leisti nedidelės apimties laikraštį „Palangos žvejys“. Atspausdintus du numerius įdavė A. Sobutaitei pardavinėti, bet latviai ją areštavo, laikraštėlius konfiskavo. Pas B. Knabikaitę buvo krata, bet nieko nerado. Raštai ir tautiška vėliava buvo paslėpti po apmušalais duryse. Latviai savivaliavo Palangoje. Aktyvūs Palangos žmonės sukvietė slaptą susirinkimą, nutarė parašyti raštą ir siųsti jį į Kauną valstybės prezidentui ir prašyti pagalbos. B. Knabikaitė, paslėpusi raštą rūbuose, sėkmingai jį pristatė prezidentui A. Smetonai.

1921 m. kovo 31 d. atgavus Palangą, B. Knabikaitė buvo aktyvi oficialių Palangos perdavimo Lietuvai iškilmių organizatorė ir dalyvė.

Gyvendama Palangoje, B. Knabikaitė išleido „Vadovėlis po Palangą ir jos apylinkę“ (1922), bendradarbiavo spaudoje.

Nuotrauka iš Vadovėlis po Palangą ir jos apylinkę. Klaipėda: Rytas, 1922, p. 23.

Naudota literatūra:

  • Bronislava Knabikaitė-Zabulionienė. Iš Įžymios Lietuvos moterys: XIX a. antroji pusė – XX a. pirmoji pusė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997, p. 75-78. ISBN 9986-19-288-9.
  • Knabikaitė-Zabulionienė Bronė. Iš KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai: 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 233. ISBN 5986-23-117-5.
  • LUKAUSKAITĖ, Audra. Knygnešio dieną nepamirštama ir vilos „Rūtelė“ savininkė. Vakarinė Palanga,  2000, kovo 17, p. 10.