Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Daukantas Feliksas (1915 02 06 – 1995 08 12)

Daukantas Feliksas (1915 02 06 – 1995 08 12)

Dizaino specialybės pradininkas Lietuvoje, kūrė dekoratyvinės dailės dirbinius iš gintaro

Feliksas Daukantas gimė 1915 m. vasario 6 d. Amerikoje. Į Lietuvą Daukantų šeima grįžo 1927 m. Apsigyveno Pašerkšnėje (Mažeikių r.). F. Daukantas mokėsi Mažeikių gimnazijoje, vėliau – Kauno karo mokykloje, skulptūros – Vilniaus dailės institute.

1940–1941 m. dirbo Kauno Pramoninės statybos projektavimo institute braižytoju; 1945–1947 m. – LTSR valstybinėje filharmonijoje dailininku Vilniuje; 1948–1949 m. – Vilniaus „Lėlės“ teatro vyriausiuoju dailininku, 1949–1961 m. – Vilniaus „Dailės“ kombinate pramoninės grafikos, vizualinės komunikacijos srityse. Sukūrė skulptūrų, medžio, metalo dirbinių, odos modelių (etalonų) masinei gamybai, žaislų, išsiskyrė gintaro apdirbimo samprata.

1961–1992 m. dėstė Lietuvos dailės institute (dab. – Vilniaus dailės akademija), nuo 1979 m. tapo profesoriumi. 1961–1985 m. vadovavo Lietuvos dailės institute įsteigtai Pramonės gaminių meninio konstravimo katedrai. 1987 m. katedra pavadinta Dizaino katedra. Dėstydamas, skaitė mokslinių pranešimų, parašė straipsnių apie pramoninę dailę, buities estetiką.

Nuo 1950 m. dalyvavo įvairiose meno parodose. Dailininko darbai eksponuoti visame pasaulyje. 1974, 1995 m. surengtos individualios dirbinių parodos ir Palangoje. Šiuo metu Gintaro muziejuje yra saugoma didelė dalis F. Daukanto kūrybinio palikimo – sukaupti 338 eksponatai.

1970 m. dizaineris F. Daukantas sukūrė herbą Palangai, tačiau sovietinė valdžia  heraldiką laikė nepriimtinu praeities reliktu ir tais pačiais metais herbas buvo panaikintas. F. Daukanto sukurtas Palangos herbas, kiek pakoreguotas menininkės Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės, patvirtintas 1996 m.

Į Palangą F. Daukantas dažnai atvykdavo vasaroti. Apsistodavo Vilniaus „Dailės“ kombinato poilsio namuose. Buvo aistringas žvejys.

Mirė 1995 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje. Palaidotas Rokantiškių kapinėse.

2015 m. Vilniuje, ant pastato A. Jakšto g. 13, kuriame 1959–1995 m. gyveno dizaino edukologijos pradininkas dailininkas F. Daukantas, atidengta memorialinė lenta.

2015 m. Vilniaus dailės akademijos (Maironio g. 3) 112 auditorija pavadinta Felikso Daukanto vardu.

Naudota literatūra:

  • Daukantas Feliksas. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2003, t. 4, p. 529.
  • MIKUČIONYTĖ, Rita. Gintaro dainius. Literatūra ir menas, 1995, vasario 25, p. 5.
  • PILECKAITĖ, Rūta. Šiuolaikinės lietuvių juvelyrikos ištakos: Felikso Daukanto ir Kazimiero Simanonio kūrybos novatoriškumas. Menotyra, 2000, Nr. 4, p. 40–50.
  • JANULEVIČIŪTĖ, Rasa. Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedra 1961–1990: profesionalaus Lietuvos dizaino pagrindas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. 270 p.
  • ŠABASEVIČIENĖ, Daiva. Jokia medžiaga tiek nekalba, kaip gintaras. Krantai, 1994, Nr. 11/12, p. 50–55.