Pradžia / Kraštotyra / Etninė kultūra

Etninė kultūra

PALANGOS KRAŠTO ETNINĖS KULTŪROS MEDŽIAGA

 VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Etninė kultūra – visos tautos sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę.

Palangos krašto istorija ir kultūra labai vertinga. Čia siejasi žemaičių, Klaipėdos krašto, Šventosios latvių ir kt. etnografinių rajonų kultūros paveldas. Dar yra išlikusios šių etnografinių rajonų tarmės, tradicijos, papročiai, gyvenimo būdo ypatumai, verslai.

Palangos viešoji biblioteka, norėdama išsaugoti nematerialiąsias etnografines kultūros vertybes, sukauptą medžiagą perkėlė į ilgalaikes skaitmenines laikmenas. Skaitmeninimą finansavo Palangos miesto savivaldybė pagal etninės kultūros plėtros Palangos mieste 2011–2014 m. programos priemonių planą. Etnografinė medžiaga klasifikuota, aprašyta ir visuomenei sudarytos sąlygos susipažinti su vaizdo ir garso įrašais. Juose užfiksuota Palangos krašto etnografinių ekspedicijų medžiaga, kalendorinės šventės, folkloras, palangiškių ir Šventosios latvių papročiai, tradiciniai verslai ir kt.

Vaizdo ir garso įrašų aprašus rasite Palangos viešosios bibliotekos kataloge http://palvb.libis.lt/, įvedę paieškos frazę „etninė kultūra“, o pačius įrašus – bibliotekos kraštotyros skaitykloje.