Pradžia / Atsiliepimai / Kraštotyra / Palangos vardai / Alminas Leandras (1927 09 07 – 1990 10 31)

Alminas Leandras (1927 09 07 – 1990 10 31)

Alminas Leandras    Kultūros darbuotojas, muzikantas, tautodailininkas (medžio drožėjas), saviveiklininkas, politinis kalinys

L. Alminas gimė 1927 m. Šlektinės kaime (Skuodo r.). 1950 m. savo tėviškės sodyboje jis įrengė Švč. Marijos garbei grotą. 1953 m., kai L. Alminas mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje, jo gimtojoje sodyboje daryta krata. Leandras areštuojamas, nuteisiamas kalėti 10 metų kaip asmuo, pavojingas socialistinei visuomenei. Po Stalino mirties 1954 m. jis paleidžiamas į laisvę. Grįžęs įsidarbino Alsėdžiuose muzikos mokytoju, vėliau Telšiuose dirbo meno vadovu.

Į Palangą L. Alminas atvyko 1965 m., 5 metus buvo Kultūros skyriaus vedėjas, vėliau   dirbo Klaipėdoje. Išėjęs į pensiją, domėjosi liaudies menu ir muzika. Buvęs politinis kalinys aktyviai įsijungė į Lietuvos Sąjūdžio veiklą. Kartu su palangiškiais tremtiniais leido laikraštėlį „Ašara” lietuvių ir anglų kalbomis, organizavo Atgimimo ir rinkiminius renginius, buvo miesto rinkiminės komisijos pirmininkas.

Būdamas meniškos prigimties ir didelis entuziastas, Palangoje jis šoko ir dainavo pagyvenusių žmonių kolektyve „Bočiai”, vadovavo medžio drožėjų sekcijai, organizavo klubą „Verpstė”, 1988 m. įkūrė folkloro ansamblį „Mėguva”.

L. Alminas buvo Palangos žemaičių siela, labai vertino, didžiavosi ir kalbėjo žemaičių tarme. Jis įrodinėjo, kad žemaičiai turi kalbėti ir rašyti tik žemaitiškai. Kurorte jis įkūrė etnografinį ansamblį, kuriame buvo kalbama, dainuojama žemaitiškai. L. Alminas buvo Žemaičių kultūros draugijos narys, ragino ir kitus palangiškius burtis į draugiją.                       

Nė vienas miesto renginys neapsiėjo be visur suspėjančio, entuziastingo ir besišypsančio L. Almino. Jis spinduliavo energiją, geranoriškumą, bičiulystę, gerą nuotaiką, optimizmą.

1990 m. spalio 31 d. Leandras Alminas žuvo automobilio avarijoje, palaidotas Palangos kapinėse.

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:

  • Alminas Leandras. Iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 37. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • Gyvas žmonių atmintyje. Palanga, 1990, lapkričio 16, p. 3.
  • NARMONTA Augosts. Išejė Palonguos žemaitiu siela… Palanga, 1990, lapkričio 16, p. 3.
  • ZVONKUVIENĖ, Janina. Tą dieną griaudė perkūnas. Ruduo, 1990, lapkričio 9, p. 10.
  • LENKIMAITĖ, Danutė. Lemtinga lapkričio pirmoji. Palanga, 1992, spalio 30, p. 7.