Bibliotekoje maskvietės poetės ir vertėjos Elenos Pečerskajos kūrybos vakaras

2017 08 21

Maskvos rašytojų sąjungos narė filologė E.Pečerskaja jau daug vasarų praleidžia Palangoje į save gerdama lietuvių kultūrą, kalbą bei gamtos grožį. Būtent čia - Palangoje - poetė ir vertėja susižavėjo mūsų kalba ir dėl senovinių, gramatinių jos žodžių formų lietuvių kalbą įsimylėjo iškart. Atkakliai siekusi tikslo mokytis lietuviškai   skaitė ir vertė lietuvių liaudies pasakas, sakmes, mūsų kraštiečių poeziją.

Skaityti daugiau...

Bibliotekos vartotojų apklausa

2017 08 14

  Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka nuo liepos 17 d. iki rugsėjo 16 d. vykdo vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą. Anketa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta „Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodika“. Tyrimu siekiama išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie bibliotekos teikiamas paslaugas bei aptarnavimo kokybę, apibendrinus rezultatus numatyti jų panaudojimo galimybes bibliotekos paslaugoms bei aptarnavimo kokybei gerinti. Anketa pateikiama bibliotekoje arba

 https://www.apklausk.lt/s/59677a80adc16

 Jūsų nuomonė labai svarbi! Prašome aktyviai dalyvauti tyrime.

„Renatės Lūšies vardo tarptautinio akvarelės plenero 2017“ paroda ,,Vandens kelias”

2017 08 07

Kiekvienais metais liepos mėnesį (nuo 1974 m.) Klaipėdoje vyksta tarptautiniai akvarelės plenerai. Daugelį metų juos organizuodavo dailininkė, meno pedagogė ir meno terapeutė Renatė Lūšis (1942 - 2014). Siekiant įamžinti šios iškilios asmenybės šviesų atminimą, pleneras nuo 2015 m. pavadintas „Renatės Lūšies vardo tarptautiniu akvarelės pleneru“.

Skaityti daugiau...

Valentino Dilgino autorinės kūrybos paroda ,,Vanduo ir medis: akvarelės, skrynios“

2017 08 07

Valentinas Dilginas (gimė 1970 m. rugsėjo 10 d. Klaipėdoje) – dailininkas, akvarelininkas, tautodailininkas, keliautojas. Augęs gamtos apsuptyje, menininkas dar vaikystėje įgavo gamtos grožio pajautos ir susidomėjo menu. Lankė Kretingos meno mokyklą, vėliau Telšių taikomosios dailės technikume studijavo medžio apdirbimo technologijas. 2008 m. Klaipėdos universitete baigė rekreaciją ir turizmą,  apgynė bakalauro baigiamąjį darbą apie gintaro naudą sveikatai. 2014 m. Šiame universitete įgijo teatrologijos magistro laipsnį, magistro  darbo tema - ,,Teatrologijos aspektai šiuolaikinės pagonybės ritualuose ir apeigose“.

Skaityti daugiau...